บริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด มอบเงินจำนวน 135,069 บาท สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วยเด็ก รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ”

บริษัท แปซิฟิค พ้อยท์ จำกัด มอบเงินจำนวน 135,069 บาท สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วยเด็ก รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ” รับมอบโดย ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

https://www.sirirajfoundation.org/en/press-release/news-93/